Psykoanalyse københavn

En psykoanalyse af den gamle eller nye skole i København?

En psykoanalyse af den gamle eller nye skole i København?

Alle ting tager jo sit udgangspunkt et sted fra, hvor man havde en vordende start, der så langsomt har udviklet sig.

Nogle ting kunne man så med det samme eller kort tid efter se, at det var en dødsejler, som man ikke kunne bruge til noget, mens andet udviklede sig frem til i dag, hvor man godt kan se lighedspunkter fra den første udgave og frem til nu.

Andre ting gik gennem en så gigantisk forandring, at man stort set ikke kan genkende enheden fra begyndelsen og frem til nu, om det er sket med små skridt, eller om det er sket som et paradigmeskift.

Det kan lyde lidt abstrakt det her, men som du nok har gættet ud fra overskriften, skal vi tale om psykoanalysen, som også har haft en begyndelse, og man har den stadig i dag.

Se blot: http://www.analytiskpsykologi.dk/psykoanalyse/ 

Der er tale om noget af en udvikling

Man kan stadig ane tråde bagud fra den første udgave af psykoanalysen og til nu, men som det gælder med alle store “opfindelser” med videre, så har man bedre udgaver nu om dage, hvor man ser på de tidligste udgaver som mere nostalgi og noget, som man ikke kunne have undværet for at være, hvor man er i dag.

Men man bekender sig som sådan ikke til det, for så skal man være ret så konservativ eller blåøjet.

Og når man har at gøre med sådan noget vigtigt som psykoanalysen, hvor man forsøger at hjælpe folk og udrede for dem, hvad der ligger til grund for deres handlingsmønstrer, så skal man helst gøre det bedste, man kan, fordi folk danner deres liv derefter.

Med den tidligste udgave af psykoanalysen vidste man jo ikke bedre, så man har heldigvis udviklet den, til hvor vi er i dag.

Så kan det være i fremtiden, at man bliver endnu klogere, men for indeværende må vi bruge, hvad vi har.