alkoholbehandling

Hjælp dine nærmeste og kæreste med en professionel alkoholbehandling

Hjælp dine nærmeste og kæreste med en professionel alkoholbehandling

Har du længe haft en mistanke om, at en af dine nære og kære – for eksempel en ven, en tæt kollega, din kæreste eller din ægtefælle – har mistet kontrollen over sit alkohol forbrug? Er han eller hun altid den, der kan hælde mest indenbords til festen, går der hurtigt druk i den på hverdage (ud over et enkelt glas vin eller en øl til aftensmaden), og forsømmer vedkommende sine pligter over for familien og jobbet? Er du som ægtefælle eller kæreste ofte nødt til at dække over – og undskylde på vegne af – en alkoholiseret person, som sover rusen ud i stedet for at tage på arbejde, eller som opfører sig pinligt til fester?

Så er du ikke alene. Hundrede tusind vis af danskere lever med et direkte livstruende alkohol forbrug – og mange flere drikker meget mere, end hvad godt er ifølge sundhedsmyndighederne. Og da et alkohol misbrug ikke går over af sig selv, bør du opsøge professionel hjælp, således at din kæreste, ægtefælle, kollega eller kammerat kan komme i behandling så hurtigt som muligt.

Behandlingscenter Stien – et behandlingscenter til afvænning af alkoholikere

Det danske behandlingscenter Behandlingscenter Stien er blandt de mest succesfulde i landet, når det handler om afvænning og behandling af alkohol misbrugere. Når du opsøger Behandlingscenter Stien med henblik på indskrivning af en misbrugsramt pårørende, vil du opleve en helt igennem professionel service, som tager hånd om såvel den direkte misbrugsramte som om dig og den øvrige familie.

Hos Behandlingscenter Stien er det nemlig ikke alene selve misbruget, der er fokuspunktet for behandlingen, men hele den misbrugsramtes livsverden. Denne inddrages i behandlingen, med det formål at ruste den misbrugsramte til at kunne opbygge et liv uden misbrug og afhængighed efter et endt behandlings forløb, samtidig med at de pårørende kan få mulighed for at hele de sår, de er blevet påført som følge af misbruget.

Du kan læse mere om misbrugsbehandling på behandlingscenter-stien.dk